Οι ιππόται πότε πότε
Σύνθεση Νίκος Κυπουργός Ερμηνεία Δώρος ΔημοσθένουςΟι ιππόται οι ιππόται
κουτσοπίναν πότε πότε
κι απ’ το πότε πότε πότε
καταλήξαν όλοι πόται.

Οι ιππόται οι ιππόται
μα κανείς να μην το πει
γίναν πόται κι από τότε
όλο ήτανε στουπί.

Αι ωραίαι δεσποσύναι
μπεκροπίναν και εκείναι
κι απ’ το πίνε πίνε πίνε
δες πως δες πως δες πως είναι.

Αι ωραίαι δεσποσύναι
μα κανείς να μην το πει
όλο πίνε πίνε πίνε
καταντούσανε στουπί.

Δεσποσύναι και ιππόται
μπεκροπίναν πότε πότε
κι απ’ το πότε πότε πότε
καταντούσανε στουπί.